Hva er Fransk Bildag?

Fransk bildag har blitt arrangert hvert år siden 2002. Initiativet kom opprinnelig fra Renaultklubben, før Peugeotmiljøet tok arrangementet videre i 2003, og det har hele tiden vært drevet av merkeklubbene og entusiastene, støttet opp av lokale forhandlere og importører.

Allerede det andre arrangementet i rekken, 25. mai 2003 på Akershus festning, samlet over 100 biler av fransk opprinnelse. Året etter flyttet arrangementet til Sjøflyhavna på Fornebu, som også var åsted for arrangementet i 2005, nå med Citroën DS/ID-klubben bak spakene.

Etter dette har arrangementet gått på omgang blant klubbene, og på nye steder på østlandsområdet hvert år.